Thứ Năm, 3 tháng 11, 2016

Thiết kế nội thất đâu là sự lựa chọn hoàn hảo?


Đồ nội thất Thiết kế là gì?

Thiết kế nội thất là một lĩnh vực chuyên ngành mà chức năng và thời trang va chạm.

Nhiều nhà thiết kế nội thất tin rằng đồ nội thất đó là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của một không gian nội thất. Mảnh đồ nội thất không chỉ có thêm chức năng và thiết thực với một không gian, nhưng họ cũng có thêm phong cách và cá tính.

Đồ đạc đã phát triển và thay đổi với thời gian, và một số phong cách vẫn còn hơi liên tục trong suốt năm, trong khi những người khác đã thay đổi quyết liệt hoặc bị lỗi thời. Ngày nay, việc tạo ra phong cách nội thất mới thường được xem như là một loại hình nghệ thuật công nghiệp.

Có một thiết kế nội thất làm gì?

Một nhà thiết kế nội thất là một chuyên gia thiết kế và tạo ra các loại khác nhau của đồ nội thất. Mỗi phần của đồ nội thất mà một nhà thiết kế đồ nội thất tạo phải phục vụ một vài mục đích khác nhau.Trước hết, nó phải được chức năng. Nó cũng phải thiết thực, dễ chịu và hấp dẫn.

Mỗi thiết kế nội thất mới bắt đầu với một khái niệm cơ bản, hoặc ý tưởng. Một nhà thiết kế nội thất sau đó tạo ra một bản vẽ của ý tưởng này sử dụng phương pháp truyền thống và hiện đại. Họ thường sẽ phác thảo thiết kế của họ trên giấy đầu tiên, ví dụ. Phần mềm máy tính sau đó có thể được sử dụng để tạo ra một thiết kế phức tạp và chi tiết hơn.

Các máy tính tạo ra thiết kế thường sẽ bao gồm tất cả các khía cạnh khác nhau của một thiết kế nội thất, bao gồm cách mảnh được đặt lại với nhau và những gì vật liệu được sử dụng để làm cho nó.Hầu hết các đồ nội thất được làm từ sự kết hợp giữa gỗ và kim loại. Một số đồ nội thất như ghế sofa và ghế, cũng sẽ thường được phủ bằng vật chất, mà nên mềm mại và thoải mái cũng như hấp dẫn.

Khi một nhà thiết kế đồ nội thất kết thúc một thiết kế, ông sẽ sau đó thường tạo ra một mẫu thử nghiệm ban đầu của các mảnh.

Một số nhà thiết kế đồ nội thất đơn giản là tạo ra thiết kế đồ nội thất có nghĩa là để được sản xuất hàng loạt các nhà sản xuất đồ nội thất lớn. nhà thiết kế đồ nội thất khác sẽ làm việc chặt chẽ với các cá nhân để tạo ra miếng tùy chỉnh của đồ nội thất.
các Mức lương trung bình của một thiết kế nội thất là gì?

Cục thống kê lao động không cung cấp bất kỳ dữ liệu cụ thể liên quan đến thiết kế đồ nội thất. Các lĩnh vực thiết kế nội thất, tuy nhiên, là một khu vực chuyên ngành của sản phẩm hoặc thiết kế công nghiệp.

Theo Cục Thống kê lao động, chuyên gia thiết kế thương mại và công nghiệp thực hiện mức lương trung bình hàng năm khoảng $ 57,350.
Yêu cầu giáo dục cho một nghề nghiệp trong thiết kế nội thất là gì?

Để bắt đầu với một sự nghiệp trong thiết kế nội thất, hầu hết các cá nhân sẽ cần phải kiếm được một bằng cử nhân hoặc thạc sĩ trong thiết kế nội thất. Những bằng cấp có thể được cung cấp tại các trường nghệ thuật và thiết kế cũng như một số trường cao đẳng và đại học truyền thống.

Để kiếm được một mức độ trong thiết kế nội thất, sinh viên sẽ thường cần phải thực hiện bản vẽ CAD và các lớp học, cùng với chế biến gỗ và mô hình làm cho các lớp học. Sinh viên cũng sẽ thường cần phải theo học các lớp về lịch sử của đồ nội thất, xu hướng đồ nội thất, trang trí nội thất, và các vật liệu khác nhau được sử dụng để làm đồ nội thất. Để kiếm được bằng cấp của mình, sinh viên cũng sẽ thường được yêu cầu để thiết kế và tạo ra một số mảnh ban đầu của đồ nội thất. Tham dự một buổi học thiết kế nội thất hiện nay.
Tôi có thể làm gì với một Bằng cấp trong thiết kế nội thất?

Chuyên gia có trình độ thiết kế đồ nội thất thường có thể bảo đảm việc làm tại các công ty thiết kế nội thất. Những loại ngành nghề thiết kế đồ nội thất thường liên quan đến việc tạo ra các thiết kế đồ nội thất truyền thống để sản xuất hàng loạt.

Một số nhà thiết kế nội thất hoặc các công ty thiết kế cũng sẽ trao đổi với các nhà thiết kế nội thất để phát triển các phần tùy chỉnh của đồ nội thất để tăng cường chức năng và thẩm mỹ phẩm chất của một không gian nội thất.

thiết kế nội thất cũng có thể thích để làm việc trong một năng lực tự do. Những nhà thiết kế thường có sự tự do sáng tạo hơn khi thiết kế nội thất. Nhiều người trong số các loại thiết kế nội thất sẽ làm việc chặt chẽ với khách hàng để tạo ra tùy chỉnh một trong những loại đồ nội thất cho sử dụng cá nhân hoặc thương mại.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét